Uluslararası Tıbbi Aromatik Bitkiler Kongresi

Kurullar

KONGRE BAŞKANI
Prof.Dr. Fatih SEYİS, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 
KONGRE SEKRETERYASI
Dr. Öğr. Üyesi Emine YURTERİ, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Araş. Gör. Aysel ÖZCAN, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Araş. Gör. Haydar KÜPLEMEZ, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 
KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Fatih SEYİS, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine YURTERİ,  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Handan KARAOĞLU,  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Araş. Gör. Aysel Özcan AYKUTLU,  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Araş. Gör. Haydar KÜPLEMEZ,  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
 
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ali Kemal AYAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra MYO, TÜRKİYE
Prof. Dr. Aynur GÜREL , Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Belgin COŞGE ŞENKAL , Bozok Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fak., TÜRKİYE
Prof. Dr. Bernd HONERMEIER , Giessen University, ALMANYA
Prof. Dr. Bijen KIVÇAK , Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Canan SAĞLAM , Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Canfeza SEZGİN , Biruni Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, TÜRKİYE
Prof. Dr. Chlodwig FRANZ , University of Veterinary Medicine Vienna, AVUSTURYA
Prof.Dr. Cüneyt ÇIRAK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Durmuş Alpaslan KAYA , Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof.Dr. Emine BAYRAM,  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Fatih SEYİS , Recep Tayyip Erdoğan Üni. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Filiz AYANOĞLU , Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Gülden OVA , Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Güngör YILMAZ , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Hakan COŞKUNYOL , Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Hakan ÖZER , Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Hasan BAYDAR , Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK , Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen ed. Fak., TÜRKİYE
Prof. Dr. Hüsnü Can BAŞER, Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, KKTC
Prof. Dr. Ihsanullah DAUR , King Abdulaziz University, SUUDİ ARABİSTAN
Prof. Dr. İsa TELCİ , Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Kemalettin KARA , Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Kenan TURGUT , Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Kudret KEVSEROĞLU  , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN , Konya Gıda ve Tarım Üni, Tarım ve Doğa Bil. Fak.,TÜRKİYE
Prof. Dr. Milen GEORHIEV , Bulgarian Academy of Science, BULGARIA
Prof. Dr. Murat KARTAL , Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Murat TUNÇTÜRK , Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nazan DEMİR , Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Fen Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU , Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nebi BİLİR , Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nedime AZKAN , Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nedret TORT , Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Neşe KIRIMER , Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Neşet ARSLAN , Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE (Emekli)
Prof. Dr. Olcay ARABACI  , Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Ramazan ÇAKMAKÇI , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Saliha KIRICI , Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Selim AYTAÇ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Sezen TANSI , Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Şengül KARAMAN , Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen ed. Fak., TÜRKİYE
Prof. Dr. Şevket Metin KARA , Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Temel ÖZEK , Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK , Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Vaclav HEJNAK , Czech University of Life Science, ÇEK CUMHURİYETİ
Prof. Dr. Yüksel KAN, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Recep Tayyip Erdoğan Üni. Diş Hekimliği Fakültesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Reza Amir NIA , Urmia Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, İRAN
Doç. Dr. Abdülhabip ÖZEL , Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Johannes NOVAK , University of Veterinart Medicine, AVUSTURYA
Doç. Dr. Madalina Albu KAYA , Leather and Footwear Research Institute, ROMANYA
Doç. Dr. Meltem SESLİ , Celal Bayar Üniversitesi, Tütün Eksperliği Yüksekokulu, TÜRKİYE
Doç. Dr. Memet İNAN , Adıyaman Üniversitesi, Kahta MYO, TÜRKİYE
Doç. Dr. Oya KAÇAR , Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Özlem TONÇER GÜL , Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Serdar GÖKHAN ŞENOL , Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Zeki HAZNEDAROĞLU , İzmir Katip Çelebi Üni, Eczacılık Fakültesi, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt CESUR, Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Mühendislik Fakültesi, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Doğan ARSLAN , Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Emel KARACA ÖNER, Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Emine YURTERİ, Recep Tayyip Erdoğan Üni. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Sezgin SANCAKTAROĞLU, Iğdır Üni., Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Dr. Öğr. Üyesi Zehra AYTAÇ , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Dr.Öğr. Üyesi Meryem YEŞİL, Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, TÜRKİYE